Försäljningsvillkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 ALLMÄNT
Följande allmänna villkor gäller för köpeavtal mellan Allinwood AB, organisationsnummer 556451-8966 (hädanefter ”säljare” eller ”vi”), och privatkund (hädanefter ”beställare”, ”mottagare”, ”kund” eller ”du”). Dessa allmänna villkor gäller även företagskunder i tillämpliga delar.
 
1.2 KÖP
Avtal om köp träffas i och med att du lagt en order och slutfört betalningen. Vid köp på faktura träffas avtal om köp när första delbetalningen gjorts.
 
1.3 FELAKTIGA UPPGIFTER
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid.
 
1.4 TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktinformation, prisangivelser och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och bildskärmens inställningar.
 
1.5 FORCE MAJEURE
Vi förbehåller oss rätten att avsäga oss betalningsansvar och skadestånd under åberopande av force majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart. Detta gäller omständigheter och händelser utom vår kontroll, till exempel men inte enbart: eldsvåda, explosion, naturkatastrof, upplopp, krig, terrordåd, strejk, lock-out, smittsamma sjukdomar, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter och händelser av samma slag.

2. PRISER

2.1 MOMS
I samtliga priser ingår moms med 25 %.

3. LEVERANS

3.1 LEVERANS INOM SVERIGE

3.1.1 ALLMÄNT
Vi erbjuder alltid fri frakt till privatkunder inom Sverige för order överstigande 5 000 kr.
 Vår avgiftsfria leverans gäller transport till landfasta destinationer. Båtavgifter och leverans via båt eller färja ingår ej utan bekostas samt arrangeras av mottagaren.
 
3.1.2 MINDRE FÖRSÄNDELSER
Mindre försändelser (kortare än 1,5 m och lättare än 20 kg) skickas som paket med DHL servicepoint och kan hämtas ut på närmaste utlämningsställe efter att du mottagit avisering. Om du angivit ett mobiltelefonnummer så skickas aviseringen som ett SMS, i annat fall får du en postavi hemskickad till dig när paketet ankommit till utlämningsstället.
 
3.1.3 STÖRRE FÖRSÄNDELSER
Större försändelser levereras med lastbil av fraktbolagen DHL eller LGT som skickar SMS för avisering av leverans som du ska svara på för att godkänna leveransdag. Majoriteten av leveranser till Stockholm City och Göteborg utförs av fraktbolaget Unos Åkeri, som aviserar leverans genom telefonsamtal till kunden kvällen innan leverans. Försändelsen levereras till tomtgräns eller trappuppgångsdörr, förutsatt att lastbil kan ta sig dit.

Vill ni ha hjälp med inbärning, kontakta oss på förhand för prisuppgift och planering.


3.2 LEVERANS TILL ÖVRIGA LÄNDER
Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad kan variera beroende på land och typ av varor. Frakt till länder utanför Sverige tillkommer alltid.
Kontakta oss för mer information om leveranser till övriga länder.
 
3.3 AVGIFT FÖR ICKE UTLÖST FÖRSÄNDELSE ELLER MISSLYCKAT LEVERANSFÖRSÖK
Samtliga försändelser föraviseras i leveransbekräftelse via e-post från Allinwood AB till angiven e-postadress samt aviseras via SMS, brev, telefon eller e-post från fraktbolaget. Om du inte mottagit avisering från fraktbolaget inom en vecka efter att du fått leveransbekräftelsen via e-post ber vi dig att kontakta oss för att undvika att försändelsen returneras.

I det fall fraktbolaget på grund av att beställaren/mottagaren:

  1. inte löst ut paket från utlämningsställe,
  2. inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer för avisering,
  3. vägrat ta emot leveransen eller inte funnits på plats på överenskommet datum, eller
  4. uppgivit felaktiga namn-, adress- eller kontaktuppgifter kommer beställaren att debiteras en avgift.

4. LEVERANSTID

Alla leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit och registrerat din order tills dess att försändelsen skickas från vårt lager.
Vi meddelar dig beräknad leveransvecka så fort beställningen har bekräftats hos våra snickare. Om leveranstiden överstiger vad som angivits i din orderbekräftelse meddelar vi dig om detta snarast möjligt efter det att förseningen kommit oss tillkänna. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav från kund gällande leveransförseningar.

5. BETALNING

Vi erbjuder flera olika betalningsalternativ för att du som kund ska kunna välja det sätt som bäst passar dig. I nätbutiken kan du välja att betala med kort via Paypal. Om du föredrar en förskottsfaktura, maila oss på info@allinwood.se.

6. ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller ej efter det att snickeriet har påbörjat din order, eftersom varje order tillverkas och anpassas enligt kundens önskemål. Observera att ångerrätt inte gäller för företagskunder. 

8. REKLAMATION AV VARA

8.1 KONSUMENTKÖPLAGEN
Du har enligt konsumentköplagen alltid 3 års reklamationsrätt för eventuella fel i varan. Med fel avses en enligt fackmannamässig bedömning föreliggande avvikelse eller skada från produktens normala standard, som inte orsakats av köparen. Som fel avses inte normal förslitning av produkten. Köparen äger inte rätt att åberopa fel i produkten till följd av att produkten använts på ett sätt som den inte är konstruerad eller dimensionerad för, att produkten har vanvårdats, att produkten inte i övrigt har använts med normal aktsamhet, eller att skötselföreskrifter enligt gällande bruksanvisning inte har iakttagits noggrant. För att reklamationen ska vara giltig krävs att du inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet skriftligen meddelar oss om felet. När vi mottagit giltigt reklamationskrav kontaktar vi dig för avhjälpande av felet eller översänder eventuella returkoder/fraktsedel. Observera att vid eventuell överenskommen retur ankommer det på kunden att emballera varan väl i originalemballaget.
 
8.2 TRANSPORTSKADOR
Viktigt: Var noga med att kontrollera varorna för eventuella skador när du tar emot leveransen. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Vid minsta misstanke om skada, öppna emballaget medan chaufför är kvar på plats och notera skriftligen eventuella skador på fraktsedeln. Ansvaret för varorna övergår från fraktbolaget till dig när kvittensen signeras.

8.3 TVIST
Vid eventuell tvist som tas upp av Allmänna Reklamationsnämnden är vår policy att följa de rekommendationer som nämnden utfärdar.
Eventuell tvist med företagskund ska slitas i Stockholm, Sverige.