1700 Collection

Genom ett samarbete mellan Nationalmuseum och Allinwood finns denna kulturskatt bevarad i form av autentiska kopior av utvalda möbler med sin historia hämtade från svenska slott, herrgårdar och kurorter.

1700-Collection togs ursprungligen fram av Lars Sjöberg och Nationalmuseum för IKEA. Allinwood innehar tillverkningsrätten sedan många år. Tidlösa modeller som har betydande samlarvärde.