vår naturliga vardag

För Allinwood är hållbarhet, kvalitet och miljö vår naturliga vardag. Med tidlös design vill vi att våra möbler ska brukas och älskas länge. Tre generationers erfarenheter i träindustrin tillsammans med långa samarbeten med våra svenska snickerier i Västerbotten och Västergötland är den bästa grunden för en kvalitet som ger lång och hållbar livslängd. Med återvinningsbara material, vattenbaserade färger samt ansvarsfulla transporter verkar vi för det bästa för vår gemensamma miljö.

© 2015 ALLINWOOD

INSTAGRAM

PINTEREST

FACEBOOK

KONTAKT